Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Ystad

Logandstore com AB
Org.nr: 559005-6684
Bolaget ska bedriva drift av åkerirörelse, äga och förvalta fast egendom, värdepapper, motorfordon, bilreservdelar, möbler och ädelstenar samt därmed förenlig verksamhet.
Roger Erikssons Transport & Spedition AB
Org.nr: 556606-3110
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, äga och förvalta fast egendom samt handel med värdepapper, motorfordon, reservdelar, möbler och ädelstenar, jämte därmed förenlig verksamhet.