Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Trollhättan

Katts of Sweden AB
Org.nr: 556555-2733
Bolaget ska bedriva handel med smycken, ädelstenar, böcker och därmed förenlig verksamhet.
KGW INVEST AB
Org.nr: 556499-5958
Bolaget ska driva handel med värdepapper, fastigheter, ädelmetaller, ädelstenar, konst, pantverksamhet, konsultverksamhet inom flygindustrin'pantverksamhet.