Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Skärhamn

Skanse Shipping AB
Org.nr: 556244-2615
Bolaget skall bedriva handel med aktier och värdepapper, metaller och ädelstenar samt konst. Bolaget skall även sälja, köpa och förvalta fastigheter, tomter, bilar, fartyg och fartygsandelar samt därmed förenlig verksamh ...