Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Saltsjöbaden

Galleri Krister Fahl AB
Org.nr: 556903-7475
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, förmedling och leasingverksamhet av konst, försäljning av ädelmetaller, ädelstenar och antika föremål, fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.