Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Ramdala

FO Briljant AB
Org.nr: 556944-3715
Bolaget skall bedriva tillverkning av smycken, infattning av ädelstenar samt därmed liknande verksamhet.