Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Nynäshamn

Brattberg Real Invest AB
Org.nr: 556649-5023
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och uthyrning av fastigheter, fritidshus eller bostadsrätter, handla med och förädla ädelstenar, bedriva konsulting inom marknads- föring, finans och informationsstrategi, samt idka ...