Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Norsborg

S&A Global Jewellery AB
Org.nr: 556885-9937
Bolaget ska bedriva guldsmedsbutik, guldförsäljning, import och export av guld, silver och juveler, handla med värdepapper samt investera i ädelmetaller och ädelstenar och därmed förenlig verk- samhet.