Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Limhamn

Försäkringsmäklare Lilja AB
Org.nr: 556346-3172
Bolaget skall sälja försäkringar, köpa och sälja aktier, optioner, guld , ädelstenar och bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Neptunus AB
Org.nr: 556477-4213
Bolaget skall bedriva handel, äga och förvalta aktier, och fast egendom, handel med lös egendom såsom metaller, ädelstenar och smycken, samt konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig ...