Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Lannavaara

River Jewelry & Design AB
Org.nr: 556996-6038
Bolagets verksamhet skall omfatta smyckesproduktion, handel med smycken och ädelstenar, utbildning inom smyckes- och ädelstensvärdering och gradering samt därmed förenlig verksamhet.