Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Köping

Zirconia AB
Org.nr: 556335-4454
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andra värdehandlingar samt annan lös egendom av investeringskaraktär såsom ädelmetaller, frimärken. Bolaget skall också driva hande ...