Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Kiruna

3,14 PartikEL AB
Org.nr: 556933-8519
Aktiebolaget ska bedriva El o tele, larm, kamera, installationer samt konsultverksamhet inom detsamma, flygutbildningar, handel med smycken och ädelstenar samt handel med värdepappar och därtill förenlig verksamhet.