Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Hägersten

Niramis AB
Org.nr: 556847-7482
Bolaget ska bedriva försäljning av produkter och konsulttjänster inom områdena finansiella tjänster, ekonomi, hälsa, livsmedel samt mineraler och ädelstenar. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fast egend ...
Niramis Retail AB
Org.nr: 556957-4345
Att i egen regi eller på licens driva detalj- och grossisthandel inom livsmedel, kökstillbehör samt mineraler, metaller och ädelstenar samt därtill förenlig verksamhet.