Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Gävle

GEMSON Förvaltning i Gävle AB
Org.nr: 556366-5347
Bolaget skall driva handel med värdepapper, fastigheter, konst, ädelstenar och metaller samt konstruktionsarbeten.
Venture Consulting i Gävle AB
Org.nr: 556411-5797
Bolagets verksamhet skall bestå i att förutom hotelluthyrning bedriva handel med värdepapper, ädelstenar, ädelmetaller, valuta, olja och gas samt äga, förvalta och uthyra mark och fast egendom.