Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Falun

HBet Bergvik Förvaltning
Org.nr: 916582-9822
Fastighetsförvaltning av bostadshus, affärs- och kontorshus, industri- och lagerfastigheter samt handel med värdepapper såsom obligationer, aktier, optioner, konvertibler etc, ädelmetaller, ädelstenar, smycken och mynt.
Svenska Guldkedjan AB
Org.nr: 559007-1485
Bolaget ska bedriva handel med ädelmetaller, ädelstenar och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.