Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Enebyberg

Lateral Management Consulting Group AB (LMCG)
Org.nr: 556787-8425
Bolaget ska bedriva strategiska konsulttjänster, coaching och management för företag, myndigheter och organisationer ur ett lateralt perspektiv inom olika sektorer och förvaltningar. Exempelvis inom miljö, hälsa och sjuk ...