Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Dalby

Piganiol Design AB
Org.nr: 559020-3088
Design och tillverkning av smycken, företrädesvis i silver, men även pärlor och ädelstenar ingår. Direktförsäljning främst via hemsida på internet.