Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Borlänge

Aktiebolaget Gösta Lindkvist & Co
Org.nr: 556236-2284
Bolaget skall driva åkerirörelse samt uthyrning av och handel med transportutrustning, patent, metaller, ädelstenar samt idka därmed förenlig verksamhet.
JÅ Systemkonsult AB
Org.nr: 556603-9359
Bolaget skall bedriva handel med tobak samt datakonsult inom främst design och programmering, handel och förädling av ädelstenar samt fastighetsförvaltning och idka därmed förenlig verksamhet.