Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pamela & Pethrus HB

"Företaget ska erbjuda följande tjänster: Bolagsmannen Pethrus Gärdborn ska i sin roll av professionell flöjtist anordna konserter där han spelar ensam eller med andra musiker, erbjuda sina tjänster i form av att spela i redan etablerade symfoniorkestrar och andra mindre musikaliska ensembler.Bolagskvinnan Pamela Gonzalez ska i sin roll av civilingenjör erbjuda tjänsten datakonsult med inriktning på programmering.Båda bolagsmännen ska erbjuda privat språkundervisning i engelska, svenska och spanska."
Finns i branscher på Wedoo: Musiker - Programmering
Org.nr: 969769-6889
Företagsform: Handelsbolag