Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Orkesta Söderby Träd & Skog HB

"Tillhandahålla skogsrelaterade och trädgårdsrelaterade tjänster för privatpersoner och företag såsom trädfällning, gallring, röjning och andra relaterade tjänster inom skogsbruk och trädgård. Service och reparationer av motorsågar, röjsågar och trädgårdsmaskiner.Försäljning av tillbehör och utrustning för skogsbruk och trädgård förekommer till privatpersoner och företag."
Finns i branscher på Wedoo: Trädfällning
Org.nr: 969769-4645
Företagsform: Handelsbolag