Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HBet Selinoe

"Förlaget ska främst ge ut barn- och ungdomsböcker, men även böcker i mindre upplagor som som t ex släkthistorier och hjälp till egenutgivning. Livsmedelsdelen riktar sig sig till företags anställda som vill ha lunch och mellanmål under arbetsdagen. Produkterna ska köpas in för att sen säljas vidare. Design och hantverk innefattar traditionell design som bokkassetter, askar, bokbindning och enklare sömnadsarbeten men också digital med utformning av broschyrer och digitala textiltryck. Tjänsterna vänder sig till privatpersoner och företag och innefattar översättningsarbete'digitalisering'design av enklare webbsidor. Layout av broschyrer och affischer. Retusch och annat grafikarbete. Läxhjälp och enklare webbaserad kursverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokbindning - Bokförlag - Broschyrer - Böcker - Hantverk - Layout - Lunch
Org.nr: 969751-8778
Företagsform: Handelsbolag