Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Paulsson Bygg & Ventilation KB

"Installation och montering av ventilation, byggnation, om och reparationer av fastigheter och lokaler."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 969743-9769
Företagsform: Kommanditbolag