Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

America TFC KB

"Café och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Import och export av förädlade livsmedel samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Café - Restauranger
Org.nr: 969743-6971
Företagsform: Kommanditbolag