Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Autism Kunskap Jarmar KB

"Utbildning, fortbildning, handledning samt daglig verksamhet inom neuropsykiatriska funktionshinder, företrädelsevis inom autismspektrum"
Finns i branscher på Wedoo: Daglig verksamhet
Org.nr: 969728-8240
Företagsform: Kommanditbolag