Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Add Uni HB

"Annonsförsäljning och distribution av marknadsföringsmaterial samt placeringar i finansiella instrument."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Distribution
Org.nr: 969726-2302
Företagsform: Handelsbolag