Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Söderhamns Fordonsteknik KB

"Reparation av fordon och entreprenadmaskiner samt därtill hörande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilverkstad
Org.nr: 969715-9052
Företagsform: Kommanditbolag