Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Al - Falah KB

"Fastighetsförvaltning. Investeringar på fastigheter. Restaurang, caféverksamhet, försäljning av tobak och posthantering, uthyrning av personal, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Restauranger
Org.nr: 969712-8412
Företagsform: Kommanditbolag