Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BKC Kök KB

"Försäljning och montering av kökssnickerier, inredningar och legoarbeten."
Finns i branscher på Wedoo: Kök - Snickare
Org.nr: 969705-1077
Företagsform: Kommanditbolag