Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KN:s Sanna Produkter KB

"Skrothandel, återvinning av metaller samt handel med frukt och grönsaker."
Finns i branscher på Wedoo: Skrothandel
Org.nr: 969683-0919
Företagsform: Kommanditbolag