Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mårten Andersson HB

"*Friskvård: Massage, fysisk träning, kost, kroppsvård. *Krishantering: Debrifing, avlastningssamtal. *Utbildning: Krishantering. *Teamutveckling: Handleda grupper att fungera tillsammans. *Underhållning: Klaviatur, dragspel, allsång. *Service VVS: Injustering av värme och ventilationssystem."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Massage - Träning
Org.nr: 969680-1415
Företagsform: Handelsbolag