Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicin Kompaniet Pegasus KB

"Föreläsningar och undervisning inom ämnena medicin, fysik och ekonomi. Bolaget kommer också att omfatta konsultläkarverksamhet huvudsakligen för Försäkringskassan i Stockholms län. Även jourläkarverksamhet kan komma att ingå som konsultläkararbete."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Föreläsningar - Undervisning
Org.nr: 969670-7885
Företagsform: Kommanditbolag