Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Figuro Design HB

"Handel med lös egendom inom inredningsbranschen Produktion av hemsidor, multimedia, trycksaker, bilder. Konsultverksamhet inom inredning och multimedia."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Bosättning - Inredning
Org.nr: 969666-4482
Företagsform: Handelsbolag