Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BriWeHa Shipping KB

"Bolaget skall bedriva rederi, uthyrning av fartyg, restaurang och pensionat ombord på fartyg."
Finns i branscher på Wedoo: Gods - Pensionat
Org.nr: 969655-2711
Företagsform: Kommanditbolag