Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Basak HB

"Restaurangrörelse"
Finns i branscher på Wedoo: Restauranger
Org.nr: 969653-8538
Företagsform: Handelsbolag