Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

TG Tvätt & Kylservice HB

"Försäljning, service, reparationer, konsultverksamhet för mindre ombyggnad och installationer av vitvaror och värmepumpar. Konsultverksamhet inom databranschen, projektledning, marknadsförings- och försäljningsstöd, kvalitetsstöd och därmed förenlig verksam het."
Finns i branscher på Wedoo: Ombyggnad - Värmepumpar
Org.nr: 969604-3653
Företagsform: Handelsbolag