Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wennerholms Brandskola HB

"Utbildningsverksamhet inom brandskydd, utrymningssäkerhet hjärt- och lungräddning samt konsultverksamhet brand och utrymning. Försäljning av brandskyddsprodukter samt service av dessa."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd
Org.nr: 916614-6747
Företagsform: Handelsbolag