Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

DENREKO KB

"REDOVISNING, REVISION, SKATTEKONSULTATION SAMT ÖVRIG EKONOMISK KONSULTATION, FÖRVALTNING AV KLIENTMEDEL OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I SAMBAND MED BOLAGETS VERKSAMHET, KONSULTATION INOM VÄRDERING AV FÖRETAG OCH BOSTADSRÄTTER."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Redovisning
Org.nr: 916607-4535
Företagsform: Kommanditbolag