Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GULSELE EL & PLANT HB

"Försäljning och montage av elmaterial och vita varor. Produktion och försäljning av plantor för skogsbruket."
Finns i branscher på Wedoo: Ingen branschkoppling
Org.nr: 916587-3473
Företagsform: Handelsbolag