Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Auktionsfirman Leif Landberg & Co HB

"Auktioner, boutredningar och därmed sammanhängande verksamhet samt förmedling av fastigheter."
Finns i branscher på Wedoo: Auktioner - Fastigheter - Förmedling
Org.nr: 916450-0895
Företagsform: Handelsbolag