Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stadsbudskåren i Linköping KB

"Fastighetsförvaltning med transporter, flyttningar, städning, magasinering samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av bilar och pooler."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Magasinering
Org.nr: 916414-6988
Företagsform: Kommanditbolag