Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bandet Paraden ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen. Föreningen bedriver en musikgrupp med en tiomannaorkester innehållande sång, gitarr, bas, keyboard och blåsinstrument. Föreningen ska arbeta i kooperativ anda och verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet. Föreningen kan i övrigt starta och bedriva ideell eller kommersiell verksamhet som inte strider mot inriktningen ovan."
Finns i branscher på Wedoo: Gitarr
Org.nr: 769628-8369
Företagsform: Ekonomisk förening