Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vision af Enghsgården EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett arbetsintegrerat socialt företag, butik med försäljning av 'egentillverkadereproducerade heminredningsdetaljer'möbler, second handavdelning med restau- erade möbler och inredningsdetaljer samt försäljning av olika tjänster så som 'hushållsnärarenoveringstjänster ('städflytt- städ, fönsterputs, ommålning och tapetsering) - Har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden - Huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter - Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt - Är organisatoriskt fristående från offentlig sektor"
Org.nr: 769627-0441
Företagsform: Ekonomisk förening