Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Café REKOmmenderas i Falun ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva caféverksamhet med inriktningen Fair Trade, ekologiskt och närodlat samt försäljning av Fair Trade-produkter. Föreningen kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Café - Restauranger
Org.nr: 769625-8123
Företagsform: Ekonomisk förening