Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Madobe EK. FÖR.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förenkla kontakten och hjälpverksamheten till och från släkt och vänner runt om världen samt att öka medlemmarnas kunskap om IT. Medlem deltar i verksamheten genom arbete, föreningens verksamhet kommer att vara att förmedla och sända pengar till och från runt om världen, designa och utveckla websidor, logtyper och ge datakurser, både hård- och mjukvara, samt kommer föreningen att jobba med felsökningar i datorer-, tolk och översättnings verksamhet samt jobba med jobbcoachning och etableringslotsen."
Finns i branscher på Wedoo: Tolk
Org.nr: 769624-5195
Företagsform: Ekonomisk förening