Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kulturföreningen på Lovö EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samordna kulturdagar och marknader för att bidra till ökat intresse för lokala producenter och odlare från Lovö, Kärsö, Ekerö, Färingsö och Adelsö. Föreningen har som upp gift att anordna vårbruksdagar med lokala hantverkare, företagare och producenter för att visa upp en levande landsbygd. Föreningen ska anordna höstmarknader och julmarknader och där likaledes visa upp öarnas lokala hantverkare och närproducerade produkter. För- eningen ska anordna utbildningar i gammaldags hantverk och kun- skap såsom byggande av gärdsgårdar, hässja hö, slå med lie, köra häst och vagn i jordbruket, matlagning på skogens örter, rötter och växter, gammaldags lintätning av byggnader, möbeltapetsering, keramiktillverkning, bakning och gammaldags matkonst. samt ingår som föreläsare och kurslärare i föreningen. Föreningens medlemmar ska delta med egen arbetsinsats och genom att använda föreningens tjänster och aktiviteter. Gårdsbutik ska upprättas i föreningens lokaler på Lovö Magasin där handel med lös egendom, handel med hantverk och odlingsprodukter kommer att ske. I föreningens verksamhet ska också café och hembakta produkter ingå."
Org.nr: 769623-5436
Företagsform: Ekonomisk förening