Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nasin EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva penningöverföring och resebyrå- verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Resebyrå
Org.nr: 769621-2989
Företagsform: Ekonomisk förening