Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HK Sundsvall EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda arbetsplatsträning, rehabilitering och utredningar för människor i utanförskap såsom långtidsarbetslösa och eller sjukskrivna, och andra utsatta grupper genom avtal med offentlig sektor och privata företag främst arbetsträningsplatser inom områden som seconhand försäljning, återvinning, reparation, service, skogsvård och samhällsnära tjänster. Medlem deltar i verksamheten genom att aktivt arbeta i verksamheten och i övrigt nyttja föreningens tjänster som konsument eller producent."
Finns i branscher på Wedoo: Däck - Rehabilitering
Org.nr: 769620-5553
Företagsform: Ekonomisk förening