Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badelunda Event ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva verksamheten vid Cafe Anund. Föreningen skall i första hand driva ett cafe med hög kvalitet vid Anundshög, dessutom kommer företaget att på sikt även utveckla verksamheten på Myrby Gård. I konceptet skall också ingå upplevelser i samarbete med Badelunda Hembygdsförening, Västerås Stad och Myrby Gård."
Finns i branscher på Wedoo: Café - Restauranger
Org.nr: 769619-6257
Företagsform: Ekonomisk förening