Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Black Revolution Sound ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: - Arrangera nöjesarrangemang med varierande inehåll a: konserter b: musikpogram, dramatiserade stycken, konstperformence c: koncept med musiktema som innehåller mat, klädsel, musik, skådespeleri - Arbeta fram koncept kring klubbarrangemang och sälja till befintliga nattklubbar och andra intressenter. - Medlemmarna skall delta i verksamheten som producenter av tjänster och produkter i olika nöjesarrangemang. - Föreningen ska medverka till medlemmarnas kompetensutveckling inom sina arbetsområden. - Föreningen kan söka projektmedel och driva egna projekt."
Finns i branscher på Wedoo: Mat
Org.nr: 769618-8361
Företagsform: Ekonomisk förening