Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Blå Vägen flykting- och arbetsmarknads- verksamhet ek. för.

"Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda dem arbete i föreningen. Föreningens syfte är att genom professionellt arbete bedriva integrationsbefrämjande verksamheter för att öka människors aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv. Verksamheterna omfattar bland annat utbildning, praktik-arbetsträning, friskvård, personlig utveckling och flyktingintroduktion och därtill hörande verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Massage - Personlig utveckling - Restauranger
Org.nr: 769617-4411
Företagsform: Ekonomisk förening