Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Berghs Kulturförmedling ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem och andra kulturarbetare arbete i föreningen, samt ge möjligheter till studier, personlig utveckling, research och andra aktiviteter som kan gynna medlemmen och övriga som bereds arbete genom föreningen. Föreningen bedriver verksamhet inom olika kulturområden: Administration, produktion och försäljning av kulturella och pedagogiska tjänster inom musik, scenisk verksamhet, kostym och mask, dans, film, foto, bildkonst, teknik, båtrenovering och segling. Föreningen kan äga och förvalta båtar om styrelsen så beslutar. Föreningen skall arbeta i kooperativ anda och verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet. Föreningen kan i övrigt starta och bedriva ideell eller kommersiell verksamhet som inte strider mot inriktiningen ovan."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Dans - Kostym - Personlig utveckling
Org.nr: 769617-2340
Företagsform: Ekonomisk förening